DEGIRO Vastuuvapauslauseke

Tähän sivustoon sovellettavan vastuuvapauslausekkeen omistaja on flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), flatexDEGIRO Bank AG haarakonttori, jolla on rekisteröity toimisto Amsterdamissa. Alankomaiden kauppakamarin kaupparekisteriin numerolla 82510245 rekisteröity DEGIRO on hyväksytty sijoitus -ja pankkitoiminnan tarjoaja, ja on Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomaisen (www.afm.nl) sekä Alankomaiden keskuspankin (www.dnb.nl) alaisuudessa olevan saksalaisen luottolaitoksen rekisteröitynyt alankomaalainen sivukonttori.

Sivuston käyttö

DEGIRO on laatinut tämän sivuston sisällön huolellisesti, mutta sen virheettömyyttä ja kattavuutta ei voida taata. DEGIRO jakaa tämän sivuston välityksellä yksinoikeudella tietoja tarjoamistaan (sijoittamiseen liittyvistä) tuotteista ja palveluista. Muutoksia voidaan tehdä etukäteen ilmoittamatta. Tämän sivuston sisältämät tiedot eivät muodosta DEGIROlta tarjousta tai pyyntöä sivustolla vieraileville koskien minkäänlaista arvopapereihin liittyvää toimintaa tai DEGIROn tarjoamien palvelujen käyttöä.

Ei vastuuta

DEGIRO nimenomaisesti kiistää vastuun tällä sivustolla vierailemisesta tai sivuston käytöstä johtuvista vahingoista. Ei ole taattua, että tämä sivusto on virheetön eikä sillä esiinny teknisiä toimintahäiriöitä. Vaikka DEGIRO pyrkii pitämään tämän sivuston sisällön mahdollisimman hyvin ajan tasalla ja kattavana, se ei voi taata tällä sivustolla julkaistavien tietojen virheettömyyttä, voimassaoloa, kattavuutta tai ajantasaisuutta. DEGIRO ei ota tästä vastuuta.

Kolmansien osapuolten tiedot, tuotteet ja palvelut

Jos DEGIRO lisää sivustolleen hyperlinkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, se ei tarkoita, että DEGIRO suosittelisi kyseisillä sivuilla tarjottuja tuotteita ja palveluja. Tällaisten linkkien käyttö tapahtuu täysin omalla vastuulla. DEGIRO ei ota mitään vastuuta tällaisten sivustojen sisällöstä, käytöstä tai käytettävyydestä. DEGIRO ei vahvista näiden sivustojen sisältämien tietojen virheettömyyttä, paikkansapitävyyttä, luotettavuutta eikä kattavuutta.

Immateriaalioikeudet

Kaikki näitä sivustoja koskevat immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat DEGIROlle ja/tai sen lisenssinantajille. Sivustojen sisältöä (teksti ja kuvat mukaan lukien) ei saa siirtää, muokata, jäljentää ja/tai julkaista kokonaisuudessaan eikä osittain ilman DEGIROn etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kopion tulostaminen ja/tai lataaminen on sallittua henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Sovellettava laki

Tähän vastuuvapauslausekkeeseen ja näihin sivustoihin sovelletaan Alankomaiden lakia. Kaikki tästä vastuuvapauslausekkeesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet käsitellään ainoastaan Amsterdamin toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Henkilötietojen suojauksen ja hallinnan osalta viittaamme DEGIROn yksityisyyttä ja evästeitä koskevaan lausuntoon.

Muutokset

DEGIRO pidättää oikeuden muuttaa tällä sivustolla tai niiden välityksellä annettuja tietoja, tämä vastuuvapauslauseke mukaan lukien, milloin tahansa ja erikseen ilmoittamatta. Siksi on suositeltavaa tarkistaa nämä sivustot ja tämä vastuuvapauslauseke säännöllisin väliajoin.

Huomaa: Sijoittamiseen liittyy riskejä. Voit menettää talletuksesi osittain tai kokonaan. Suosittelemme että sijoitat vain rahoitusvälineisiin, jotka tietosi ja kokemuksesi perusteella ovat sinulle sopivia.