DEGIROLLA SIJOITUKSESI OVAT TURVASSA

DEGIROn kautta voit sijoittaa turvallisesti. Sijoituksesi ovat 100 % eroteltu ja tallessa erillisessä säilytysyhteisössä. Tämä tarkoittaa että kaikki asiakkaiden varat ovat erillään DEGIRO BV:n varoista. Säilytysyhteisön ainoa tehtävä on asiakkaiden varojen turvaaminen ja hallinta. Lain edellytyksen mukaisesti se ei toteuta mitään muita tehtäviä. Siinä hyvin epätodennäköisessä tapauksessa, jos DEGIRO ajautuisi taloudellisiin ongelmiin. Asiakkaiden varat palautettaisiin asiakkaille, eikä niitä asetettaisi perintään DEGIROn varoina. Rahat pidetään erillään ja turvassa säilytysyhteisössä, eikä niitä sekoiteta DEGIROn varoihin.

Sijoittajat ovat usein epätietoisia siitä millä keinoilla heidän omaisuus turvataan ja pidetään tallessa nykyisten arvopaperivälittäjien toimesta.

Toisin kuin perinteisessä pankkiympäristössä, DEGIROn asiakkaiden ei tarvitse olla huolissaan yrityksen luottokelpoisuudesta.

Arvopaperivälittäjä DEGIRO
KUULUU TASEESEEN
ERILLÄÄN
 Bondit & Osakkeet
 Käteisrahasto
 Johdannaiset

Käteisrahasto (Osakkeet, arvopaperit ja johdannaiset turvassa)

DEGIRO pitää asiakkaiden kaikki sijoitukset (mukaan lukien johdannaiset) turvassa erillisessä säilytysyhteisössä. Tämän lisäksi edellyttääksemme lisäturvan asiakkaan rahoille, asetamme rahat ’FundShare Cash Fund’-käteisrahastoon ilman lisäkuluja. Tämä palvelu tarjotaan täysin automaattisesti ja se ei vaikuta asiakkaan sijoitustiliin tilaan millään tavalla. Tällä tavalla rahasi ovat erillään DEGIROsta ja kaikista kolmansista osapuolista. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos asiakas sijoittaa johdannaisiin tai käyttää 'Käteisvakuutta' tai ’Arvopaperivakuutta' saatamme siirtää rahavaroja 'Margin Cash Fund'-käteisrahastoon. Käteisvaroja, jotka on sijoitettu 'Margin Cash Fund'-käteisrahastoon voidaan käyttää vakuutena niille positioille, jotka 'Beleggersgiro' sopii asiakkaiden puolesta kolmansien osapuolien kanssa. Lisätietoja aiheesta dokumentissa ’Tietoja Sijoituspalveluista – Sijoituspalvelut’.

Sijoittajien korvausrahasto - takuusumma 20,000 €

Hollannin laissa on säädetty sijoittajien korvausrahastosta. Sijoituspalveluyrityksien kuten DEGIROn tapauksessa taattu takuusumma on €20,000. Kuitenkaan mielestämme tämä ei ole merkityksellinen asiakkaidemme kannalta johtuen säilytysyhteisön ja käteisrahaston antamasta suojasta.

KUKA VALVOO DEGIROA? AFM ja DNB

DEGIRO toimii Alankomaiden keskuspankin lakisääteisen pääomavalvonnan (De Nederlandsche Bank) sekä Alankomaiden rahoitusmarkkinaviranomaisen (Autoriteit Financiële Markten) yleisen lainsäädännöllisen valvonnan alaisena.

Haluan ryhtyä asiakkaaksi Haluan Lisätietoa