Onko rahani turvassa DEGIROn kanssa?

Rahasi vastaanotetaan erillisellä säätiöllä. Jos et sijoita tätä rahaa suoraan, se sijoitetaan automaattisesti johonkin vaatimukset täyttävään Fundshare Fund Managementin rahamarkkinarahastoon. Tämä tapahtuu rekisteröintiprosessin aikana antamasi pysyväistoimeksiannon avulla.

Rahamarkkinarahastot

DEGIROn mielestä on tärkeää, että asiakkaat ymmärtävät, miten rahamarkkinarahastojen rakenne toimii. DEGIRO ei ole pankki vaan sijoituspalveluyritys. Alankomaissa sijoituspalveluyritykset eivät saa pitää asiakkaidensa rahaa. Siksi, kun tulet DEGIROn asiakkaaksi, annat pysyväistoimeksiannon sijoittaa rahaa rahamarkkinarahastoihin (Fundshare Fund Management Cash Funds). DEGIROn käyttämät rahamarkkinarahastot ovat kaikki vaatimukset täyttäviä rahamarkkinarahastoja (qualified money market fund). Jokaisesta WebTraderistä saatavilla olevasta valuutasta on saatavilla myös erillinen rahamarkkinarahasto. Näiden rahastojen hallinnointikulut sisältyvät rahaston tuottoon. Joidenkin valuuttojen nykyisten matalien korkojen vuoksi relevantin rahamarkkinarahaston tuotto on negatiivinen. DEGIRO kompensoi alhaisen korkotason ja hallinnointikustannusten aiheuttaman negatiivisen tuoton ei-velvoittavasti.

Yksi vaatimukset täyttävien rahamarkkinarahastojen tavoitteistaon saavuttaa markkinakorkoa vastaava tuotto mahdollisimman pienellä riskillä. Alhaisen riskin lisäksi, toisena etuna on, että kyseisten rahamarkkinarahastojen osuudet, kuten muutkin sijoituksesi, pidetään täysin erillään DEGIROn varoista.

Institutionaaliset sijoittajat, kuten eläkerahastot, käyttävät usein rahamarkkinarahastoja pitääkseen suuria määriä rahaa turvallisesti. Euroopassa on tällä hetkellä noin 1 biljoonaa euroa rahamarkkinarahastoissa. (Lähde)

"Rahamarkkinarahastojen tavoitteena on realisoida markkinakorkoa vastaava tuotto mahdollisimman pienellä riskillä."

Rahaston tarjoaja

Fundshare Fund Management Cash Fund -rahastoa hallinnoi DEGIROn sisaryhtiö Fundshare Fund Management. Fundshare Fund Management hallinnoi rahamarkkinarahastoja sueraavissa valuutoissa: EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, ja DKK. Kaikki nämä rahastot ovat vaatimukset täyttäviä rahamarkkinarahastoja, mikä tarkoittaa, että rahastojen on täytettävä tiukat vaatimukset.

Vaatimukset täyttävät rahamarkkinarahastot

Lyhyt duraatio

Vaatimukset täyttävällä rahamarkkinarahastolla on lyhyt duraatio, keskimäärin 60 päivää. Tämä tarkoittaa, että salkun joukkolainat maksetaan takaisin keskimäärin 60 päivän kuluessa. Tämä vähentää luottoriskiä.

Likvidi salkku

Vaatimukset täyttävä rahamarkkinarahasto sijoittaa ns. likvideihin joukkovelkakirjalainoihin (liquid bonds), mikä tarkoittaa, että niillä voi käydä kauppaa helposti ja voidaan siten muuntaa nopeasti rahaksi.

Laadukas salkku

Liikkeeseenlaskijoiden luottokelpoisuutta seurataan jatkuvasti. Jos luottoluokitukset heikkenevät, rahamarkkinarahasto ei enää saa sijoittaa kyseiseen lainaan.

Riski

Rahamarkkinarahaston päätavoite on minimoida riski. Tiukan sijoituspolitiikan ansiosta tämä riski on hyvin alhainen. Rahastojen avaintietoesitteen (KIID) mukaan riskitaso on 1 asteikolla 1 - 7.

Lisätietoja riskeistä ja rahastonhoitajan määrittelemästä riski-indikaattorista löydät rahastonhoitajan laatimista tiedotusasiakirjoista: rahastoesite ja avaintietoesite (KIID).

Risicometer

Huomaa: DEGIRO ei kompensoi näiden riskien aiheuttamia tappioita. Jos sijoitat, otat taloudellisen riskin. Sijoitusten arvo voi vaihdella. Aiemmin saavutetut tulokset eivät takaa tulevaisuutta.

 

Ladattavat tiedostot:

Vaatimukset täyttävä rahamarkkinarahasto Rahaston positiot KIID Rahastoesite
EUR UCITS Link Link Link
USD Link Link Link
GBP Link Link Link
CHF Link Link Link
SEK Link Link Link
NOK Link Link Link
HUF Link Link Link
DKK Link Link Link
Risicometer

Huomaa: DEGIRO ei kompensoi näiden riskien aiheuttamia tappioita. Jos sijoitat, otat taloudellisen riskin. Sijoitusten arvo voi vaihdella. Aiemmin saavutetut tulokset eivät takaa tulevaisuutta.

Fundshare Fund Management-rahamarkkinarahastojen kulut ja tuotot

Tällä hetkellä matalan riskin lyhytaikaisten euromääräisten joukkovelkakirjojen markkinakorko on negatiivinen. Tämän seurauksena EUR Cash Fundin tuotto on tällä hetkellä negatiivinen.

Vuosittain 0,09% rahaston varoista veloitetaan kelpoisten rahamarkkinarahastojen hallinnointikustannuksina. Nämä kustannukset sisältyvät rahaston tuottoon.

Vaikka sijoituksesi mahdollinen positiivinen tuotto kuuluu sinulle, DEGIRO kompensoi nykyisistä koroista ja rahastokustannuksista johtuvan negatiivisen tuoton ei-velvoittavasti. Saat lisätietoja . DEGIROssa saatavilla olevat, vaatimukset täyttävät rahamarkkinarahastot, eivät veloita merkintä- tai lunastuspalkkiota.

Alla on yleiskatsaus rahamarkkinarahastojen tilanteesta (syyskuun lopussa 2018);

Important: per 15 November 2019 we will partly stop the compensation, please see more info here.

Vaatimukset täyttävät rahamarkkinarahastot Tämänhetkinen korko Kompensaatio
EUR Negatiivinen Kyllä
USD Positiivinen N/A
GBP Positiivinen N/A
Rahamarkkinarahasto
CHF Negatiivinen Kyllä
SEK Negatiivinen Kyllä
NOK Positiivinen N/A
DKK Negatiivinen Kyllä

Huomaa: DEGIROn antama kompensaatio on ei-velvoittava. DEGIRO ei ole velvollinen antamaan kompensaatiota ja voi muuttaa tai lopettaa kompensaation, milloin tahansa. Tietysti ilmoitamme aina tällaiset muutokset sinulle. Kompensaatio koskee vain negatiivisia tuottoja, jotka johtuvat negatiivisista koroista ja hallinnointikustannuksista. DEGIRO ei korvaa rahaston tekemistä sijoituksista aiheutuneita tappioita. Tämä riski on alhainen.

Eonia korko

cashfund

Eonia korko

cashfund

Kysymyksiä

Periaatteessa, jos tällainen luottotapahtuma esiintyy vakuudettomassa lainassa, koko liikkeeseenlaskijaan sijoitettu summa voidaan menettää. Jos 5% rahaston varoista altistuvat tällaiselle luottotapahtumalle, rahaston arvo voi laskea 5%. Tällaisen luottotapahtuman riski on hyvin pieni.
Ei, Alankomaissa sijoituspalveluyritykset eivät saa pitää asiakkaiden rahaa. Siksi rahamarkkinarahastorakenne on perustettu.
Rahamarkkinarahastojen osuuksien ostoon ja myyntiin ei liity kustannuksia. Fundshare Fund Management vaatimukset täyttävien rahastojen hallinnointipalkkio on 0,09% vuodessa. Nämä kustannukset sisältyvät rahaston tuottoon. DEGIRO on päättänyt korvata hallinnointikulujen ja negatiivisten markkinakorkojen aiheuttaman negatiivisen tuoton. Voit lukea lisää kohdasta "Miten Fundshare Fund Management rahamarkkinarahastojen negatiivinen tuotto-kompensaatio toimii?".

Monille asiakkaille paikallisen valuutan markkinakorko on negatiivinen. Haluamme estää tämän negatiivisen koron vaikutusta asiakkaihimme. Siksi olemme päättäneet kompensoida hallinnointikulujen ja negatiivisten markkinakorkojen aiheuttaman negatiivisen tuoton ei-velvoittavaisesti.

On mahdollista, että rahamarkkinarahaston arvo laskee rahaston tekemän sijoituksen aiheutuneen tappion seurauksena. Tämä voi tapahtua, jos esimerkiksi Alankomaiden tai Saksan valtio ei pysty odottamatta enää täyttää maksuvelvoitteitaan. Tällöin DEGIRO ei tarjoa kompensaatiota aiheutuneista tappioista. Tämä riski on kuitenkin hyvin pieni.

Korvaus on täysin ei-velvoittava eikä aiheuta oikeuksia eikä velvoita DEGIROa noudattamaan samaa lähestymistapaa tulevaisuudessa. DEGIRO maksaa tämän korvauksen kaupallisista syistä. DEGIRO pidättää oikeuden luopua tästä korvauksesta. DEGIRO ilmoittaa siitä ajoissa. Korvaus maksetaan sinulle suoraan neljännesvuosittain.

Important: per 15 November 2019 we will partly stop the compensation, please see more info here.

Compensating negative returns of the MMF’s is costly. Due to decreasing interest rates and increasing number of clients, these costs keep rising continuously. This makes it harder to offer a high-quality product for low fees.

Due to the aforementioned reason, we will make changes in our compensation policy as per the 15th of November this year:

  • Compensation will only be given for the first €2,500 in MMF holdings. If you have paid €350 or more in transaction fees during a 60-day period, a limit of €100,000 will apply to you. This will be reviewed on a monthly basis.
  • You will only get compensation on holdings in your base currency.

Huomaa: Sijoittamiseen liittyy riskejä. Voit menettää talletuksesi osittain tai kokonaan. Suosittelemme että sijoitat vain rahoitusvälineisiin, jotka tietosi ja kokemuksesi perusteella ovat sinulle sopivia.