Onko rahani turvassa DEGIROn kanssa?

Rahasi vastaanotetaan erilliseen säätiöön. Jos et sijoita näitä rahoja suoraan, ne sijoitetaan automaattisesti johonkin vaatimukset täyttävistä Fundshare Fund Managementin rahamarkkinarahastoista. Tämä toteutetaan rekisteröintiprosessin aikana antamasi pysyväistoimeksiannon avulla.

Rahamarkkinarahastot

DEGIROn mielestä on tärkeää, että asiakkaat ymmärtävät, miten rahamarkkinarahastojen rakenne toimii. DEGIRO ei ole pankki vaan sijoituspalveluyritys. Alankomaissa sijoituspalveluyritykset eivät saa pitää hallussaan asiakkaidensa rahaa. Siksi, kun rekisteröidyt DEGIROn asiakkaaksi, annat pysyväistoimeksiannon sijoittaa rahasi rahamarkkinarahastoihin. Täten et säilytä DEGIROlla rahaa. Jokaisesta WebTraderistä saatavilla olevasta valuutasta on saatavilla myös erillinen rahamarkkinarahasto. Rahamarkkinarahastoiden tavoitteena on realisoida tuotto, joka vastaa markkinarkorkotasoa, mahdollisimman pienellä riskillä. Pienen riskin lisäksi rahamarkkinarahastoiden etuna toimii, kuten muidenkin sijoituksiesi, erottelu DEGIROn varoista.

Institutionaaliset sijoittajat, kuten eläkerahastot, käyttävät usein rahamarkkinarahastoja pitääkseen suuria määriä rahaa turvallisesti. Euroopassa on tällä hetkellä noin 1 biljoonaa euroa rahamarkkinarahastoissa. (Lähde)

"Rahamarkkinarahastojen tavoitteena on realisoida markkinakorkoa vastaava tuotto mahdollisimman pienellä riskillä."

Rahaston tarjoaja

Fundshare Fund Management hallinnoi rahamarkkinarahastoja seuraavissa valuutoissa: EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, ja DKK. Kaikki nämä rahastot ovat vaatimukset täyttäviä rahamarkkinarahastoja, mikä tarkoittaa, että rahastojen on täytettävä tiukat vaatimukset.

Riski

Rahamarkkinarahaston päätavoite on minimoida riski. Tiukan sijoituspolitiikan ansiosta tämä riski on hyvin alhainen. Rahastojen avaintietoesitteen (KIID) mukaan riskitaso on 1 asteikolla 1 - 7.

Lisätietoja riskeistä ja rahastonhoitajan määrittelemästä riski-indikaattorista löydät rahastonhoitajan laatimista tiedotusasiakirjoista: rahastoesite ja avaintietoesite (KIID). Nämä löytyvät FundShare Fund Managementin verkkosivuilta. Avaintietoesitteet ovat löydettävissä myös asiakirjakeskuksestamme.

Risicometer

Huomaa: DEGIRO ei kompensoi näiden riskien aiheuttamia tappioita. Jos sijoitat, otat taloudellisen riskin. Sijoitusten arvo voi vaihdella. Aiemmin saavutetut tulokset eivät takaa tulevaisuuden tuloksia.

Vaatimukset täyttävät rahamarkkinarahastot

Lyhyt duraatio

Vaatimukset täyttävällä rahamarkkinarahastolla on lyhyt duraatio, keskimäärin 60 päivää. Tämä tarkoittaa, että salkun joukkolainat maksetaan takaisin keskimäärin 60 päivän kuluessa. Tämä vähentää luottoriskiä.

Likvidi salkku

Vaatimukset täyttävä rahamarkkinarahasto sijoittaa ns. likvideihin joukkovelkakirjalainoihin (liquid bonds), mikä tarkoittaa, että niillä voi käydä kauppaa helposti ja voidaan siten muuntaa nopeasti rahaksi.

Laadukas salkku

Liikkeeseenlaskijoiden luottokelpoisuutta seurataan jatkuvasti. Jos luottoluokitukset heikkenevät, rahamarkkinarahasto ei enää saa sijoittaa kyseiseen lainaan.

Fundshare Fund Management-rahamarkkinarahastojen kulut ja tuotot

Rahamarkkinarahastoihin sijoittamisella on matala riski, mutta päinvastaisesti niillä on matalat tuotot. Muutamien valuuttojen kohdalla tuotot ovat tällä hetkellä negatiivisia, lyhytaikaisia EUR joukkovelkakirjoja koskevien negatiivisten markkinakorkojen vuoksi. Muun muassa EUR rahamarkkinarahaston tuotto on tällä hetkellä negatiivinen.

Vaikka sijoituksesi mahdollinen positiivinen tuotto rahamarkkinarahastoissa kuuluu sinulle, DEGIRO kompensoi nykyisistä koroista ja rahastokustannuksista johtuvan negatiivisen tuoton ei-velvoittavasti. Rahamarkkinarahastoissa ei ole pääsy- tai poistumismaksuja.

Rahamarkkinarahastoiden kompensaatiopolitiikka

DEGIRO kompensoi rahamarkkinarahastoiden negatiivista tuottoa perusvaluutassasi (EUR), lisäksi:

  • Kompensaatiota maksetaan vain 2500€ asti rahamarkkinarahastoissa, ja vain sijoituksista FundShare EUR rahamarkkinarahastossa.

  • Jos olet maksanut 350€ tai enemmän transaktiokustannuksina viimeisen 60 päivän aikana, teitä koskee 100000€ limiitti. Tätä tullaan tarkastamaan kuukausittain.

Kun rekisteröidytte asiakkaaksi, annatte pysyväistoimeksiannon sijoittaa rahanne Morgan Stanley EUR Liquidity Fundiin.

Alta löydät yleiskatsauksen rahaston tuotoista, avaintietoesitteen sekä rahastoesitteen. Tarkemmat tuotot löydätte rahastonhoitajan verkkosivuilta.

Return per June 2021KIID
FundShare Money Market Funds
EUR -0,73% KIID
USD -0,38% KIID
GBP -0,68% KIID
CHF -1,02% KIID
SEK -0,54% KIID
NOK -0,57% KIID
DKK -0,99% KIID

Results achieved in the past do not guarantee future performance. For the most recent returns please see the website of the fund manager.

Huomaa: DEGIROn antama kompensaatio on ei-velvoittava. DEGIRO ei ole velvollinen antamaan kompensaatiota ja voi muuttaa tai lopettaa kompensaation, milloin tahansa. Ilmoitamme aina tällaisista muutoksista asiakkaillemme. Kompensaatio koskee vain negatiivisia tuottoja, jotka johtuvat negatiivisista koroista ja hallinnointikustannuksista. DEGIRO ei korvaa rahaston tekemistä sijoituksista aiheutuneita tappioita. Tämä riski on alhainen.

Eonia interest rate

cashfund

Kysymyksiä

Periaatteessa, jos tällainen luottotapahtuma esiintyy vakuudettomassa lainassa, koko liikkeeseenlaskijaan sijoitettu summa voidaan menettää. Jos 5% rahaston varoista altistuvat tällaiselle luottotapahtumalle, rahaston arvo voi laskea 5%. Tällaisen luottotapahtuman riski on hyvin pieni.
Ei, Alankomaissa sijoituspalveluyritykset eivät saa pitää asiakkaiden rahaa. Siksi rahamarkkinarahastorakenne on perustettu.
Rahamarkkinarahastojen osuuksien ostoon ja myyntiin ei liity kustannuksia. Fundshare Fund Management vaatimukset täyttävien rahastojen hallinnointipalkkio on 0,09% vuodessa. Nämä kustannukset sisältyvät rahaston tuottoon. DEGIRO on päättänyt korvata hallinnointikulujen ja negatiivisten markkinakorkojen aiheuttaman negatiivisen tuoton. Voit lukea lisää kohdasta "Miten Fundshare Fund Management rahamarkkinarahastojen negatiivinen tuotto-kompensaatio toimii?".

Useille asiakkaillemme markkinakorot heidän paikallisessa valuutassaan ovat negatiivisia. Haluamme estää negatiivisen koron vaikutusta asiakkaisiimme mahdollisimman paljon. Tämän vuoksi, olemme päättäneet osittain kompensoida rahamarkkinarahastoiden korko- ja hallinnointikuluista johtuvaa negatiivista tuottoa sitoutumattomasti.

On mahdollista, että rahamarkkinarahaston arvo laskee rahaston tekemien investointejen johdosta. Tämä voi tapahtua, jos esimerkiksi Hollannin tai Saksan hallitus ei yllättäen kykenisi enään täyttämään maksuvelvoitteitaan. Tälläisessa tapauksessa, DEGIRO ei kompensoi aiheutuneita tappioita. Tämän riski on kuitenkin erittäin matala.

Kompensaatio on täysin sitoutumatonta ja ei luo oikeuksia tai velvoita DEGIROa jatkamaan samalla tavalla tulevaisuudessa. DEGIRO maksaa kompensaatiota kaupallisista syistä. DEGIRO pidättää oikeuden luopua kompensaatiosta. DEGIRO ilmoittaa teitä ennen tällaisten muutosten toteutumista. Kompensaatio maksetaan suoraan asiakkaille kerran kvartaalissa.

DEGIRO kompensoi vain osittain FundShare EUR rahamarkkinarahastoa. Lisätietoja kompensaatiopolitiikastamme löydät täältä.

Huomaa: Sijoittamiseen liittyy riskejä. Voit menettää talletuksesi osittain tai kokonaan. Suosittelemme että sijoitat vain rahoitusvälineisiin, jotka tietosi ja kokemuksesi perusteella ovat sinulle sopivia.