Sijoittamisen riskit

Sijoittaminen voi olla palkitsevaa, mutta se ei ole riskitöntä. Ennen kuin aloittaa sijoittamisen, on otettava huomioon useita tekijöitä.

Riskit

Kun sijoitat yritykseen, joka suoriutuu hyvin, voit yleisesti odottaa yrityksen osakkeiden kysynnän kasvavan, ja sijoituksesi arvon nousevan. Toisaalta, jos yrityksen suorituskyky heikkenee, omistamasi osakkeet voivat laskea arvossa tai jopa menettää arvonsa kokonaan. Toisin sanoen, yrityksen osakkeiden ostaminen tarkoittaa, että sitoutuu jakamaan sekä sen voitot että tappiot. Pidä aina mielessä, että kaikkeen sijoittamiseen liittyy tietty riski, joka voi johtaa koko talletuksesi menettämiseen, ja tuotteen luonteesta riippuen, ehkä jopa enemmän. Alla voit lukea lisää kuudesta eri riskityypistä, joita kannattaa pitää mielessä sijoittaessa:

Markkinariski

Markkinariski

Markkinariski korreloi makrotaloudellisen ympäristön kanssa. Sellaiset tekijät kuin verouudistukset, laki ja sääntely sekä globaalit muutokset voivat vaikuttaa sijoituksiisi. Kun rahoitusmarkkinoiden suorituskyky heikkenee yleisesti, tai jos talouskasvu on odotettua heikompaa, voi tästä aiheutua negatiivisia seurauksia yrityksille. Tämän seurauksena yritysten arvo saattaa vaihdella. Tunnelma vaikuttaa myös markkinariskiin. Kun yleinen luottamus markkinoihin vähenee, sijoituksesi arvo todennäköisesti pienenenee.

Hintariski

Hintariski

Sijoitustesi arvo vaihtelee todennäköisesti jatkuvasti. Sijoittajana altistut siksi hintariskille. Hajauttamalla sijoituksesi voit osittain vähentää tätä riskiä.

Korkoriski

Korkoriski

Korkotason muutokset vaikuttavat suoraan joukkovelkakirjojen arvoon. Jos korot nousevat, joukkolainojen hinnat tyypillisesti laskevat. Muutoksen vaikutus riippuu eräpäivästä, jolloin pidempi eräpäivä johtaa usein suurempaan arvon alenemiseen. Korkotason muutokset voivat myös vaikuttaa epäsuorasti muihin rahoitusinstrumentteihin, kuten osakkeiden arvoon. Jos markkinakorko nousee, rahan lainaaminen on kalliimpaa. Tämä voi johtaa kulutuksen vähenemiseen ja korkeampiin korkokuluihin yrityksille. Tämä taas voi vaikuttaa negatiivisesti osakkeiden arvoon.

Luottoriski

Luottoriski

Luottoriski on riski siitä, että yritys, valtio tai maa, johon sijoitat, ei pysty täyttämään maksuvelvoitteitaan. Velkakirjojen kohdalla tämä merkitsisi sitä, että korkoa ei makseta joukkovelkakirjalainan haltijoille. Sijoituksesi arvo laskee, tai pahimmassa tapauksessa sillä ei voi käydä enää kauppaa.

Markkinoiden likviditeettiriski

Markkinoiden likviditeettiriski

Markkinoiden likviditeetillä tarkoittamme sitä, miten helposti tuotteita voidaan ostaa tai myydä. Tapauksissa, joissa tuotteelle on hyvin vähän ostajia, myynti voi johtaa hinnan laskuun. Tyypillisiä indikaattoreita tästä ovat laaja bid-ask spread tai erittäin alhaiset kaupankäyntivolyymit.

Valuuttariski

Valuuttariski

Altistut valuuttariskille, kun sijoitat muuhun valuuttaan kuin kotivaluuttasi. Jos valuutta, johon sijoitit, laskee arvossa kotivaluuttaasi verrattuna, vaikutus sijoituksen tuottoon on negatiivinen.

Aloita sijoittaminen

Kaikki alkaa ajattelemalla, millainen sijoittaja haluat olla. Päätä, millaisen riskitason olet valmis ottamaan, ja mitkä tuotteet sopivat parhaiten tavoitteesi saavuttamiseen. Ei ole suositeltavaa koskaan sijoittaa rahaa, jota saatat tarvita lyhyellä aikavälillä, tai käydä sellaista arvopaperikauppaa, joka voi johtaa taloudellisiin vaikeuksiin. Suosittelemme myös, että sijoitat vain tuotteisiin, joista sinulla on tietoa ja kokemusta. Tämä auttaa sinua hallitsemaan sijoituksiasi itsevarmemmin. Saat lisätietoja sijoittamisen perusteista tietokeskuksestamme. Lisätietoja riskeistä löytyy meidän asiakirjasta Rahoitusinstrumenttien ominaisuudet ja riskit.

Huomaa: Sijoittamiseen liittyy riskejä. Voit menettää talletuksesi osittain tai kokonaan. Suosittelemme että sijoitat vain rahoitusvälineisiin, jotka tietosi ja kokemuksesi perusteella ovat sinulle sopivia.